OM DE ANSATTE

ANDREA KRISTINE KVIST 

CEO OG HUNDETRENER

Andrea - 28 år - Bor, eier og jobber på Steinsholt Gård i Sandefjord Hundesenter. Kvist har tatt instruktør- og hundetrenerutdannelse via Oslo Hundeskole i 2018, deltatt på flere kurs og skrevet i en lørdagsspalte for Østlands-Posten 2012-2014. Tidligere utdannet barnehagelærer, og jobbet som det før hundesenteret.


I 2018 åpnet hun "Sandefjord Hundehotell og Hundebarnehage", som nå har blitt omdøpt til "Sandefjord Hundesenter".


Kvist sin visjon for hund og hundesenteret har alltid vært "behov og trygghet for den firbente". Alltid hundende i første rekke. I hundetrening og livet ellers bruker hun ofte treningsmetoden Naturlig Hundetrening. Mer om det nedenfor for spesielt interesserte! :-) 


Om Kvist ikke er opptatt med hundene i hundesenteret, kontorarbeid eller andre ting som innebærer jobb er hun helst ute i skogen eller fjellet på overlanding sammen med sine egne pelsklinger Bernhard (Finsk Lapphund) og Jett (kleiner munsterlander) og samboeren sin Daniel! Hund og friluftsliv, en passion!

DANIEL TORGERSEN

MEDARBEIDER

Daniel - 35 år - er Andrea's samboer, og eier jakthunden Jett, en kleiner munsterlander.


Han har tidligere erfaringer og kunnskap om hundekjøring og eide en periode et helt hundespann med huskyer i tillegg til flere dyr på tidligere bosted.


Han er utdannet jakthundinstruktør, og liker jakt og friluftslivet godt. Daniel har gått flere kurs, bl.a blodsporkurs (som vi var på i mai2021), og har jaktpremiert tidligere hund.


Daniel hjelper til ved behov på hundesenteret, gjerne på kveldstid, i helger og ferier.


Han har bidratt i driften siden januar 2020, og trives godt!

FRIVILLIG / MEDARBEIDER

Det er som oftest ikke flere enn Andrea, og i ny og ne Daniel, du møter på i hundesenteret. Likevel hender det i perioder at vi tar inn frivillige, som ønsker å jobbe hos oss. Felles for alle som jobber hos oss er at vi ønsker det beste for din hund, er ekte dyrevenner og sørger for at behov og trygghet er ivaretatt hos hver enkelt hund. Frivillige får nyttig kunnskap og erfaringer med hund og hundetrening, de får gode referanser på CV'en sin og en mulighet til å være del av hundesenteret. 

ANDREA OG HENNES FILOSOFI

(LANG TEKST, FOR SPESIELT INTERESSERTE!)

Det finnes mange ulike måter å trene hund på. Du har helt sikkert hørt om belønningsbasert trening. Det er bare en av flere treningsmetoder man kan velge å bruke selv. Når jeg trener ulike hundesporter eller vil at hunden skal lære ulike kommandoer, bruker jeg gjerne belønningsbasert trening. Det jeg derimot bruker mest er naturlig hundetrening, en treningsfilosofi som passer for hverdagen og de hverdagslige aktivitetene med hunden, rett og slett det vi driver med mest.


Naturlig hundetrening bygger på hundens medfødte evner og interesser. Målet er en sunn hund, som er både robust, glad, veloppdragen og som har et rikt hundeliv. Du kan trene inn en hundesport med denne metoden, om du synes det fungerer, men jeg synes den passer best til hverdagen med mine hunder. Dagens hundetrening framtrer gjerne som «teknisk» og fragmentert. En skal møte opp på en treningsbane, og ofte skal en bruke mye (MYE!) godbiter som belønning, dvs. ytre belønninger. Denne konteksten er ikke så relevant for hverdagen. I naturlig hundetrening foregår læring mer organisk ved at forståelse vokser fram gjennom læringserfaringer over tid – i en relevant kontekst. Det er situasjonen (konteksten), konsekvent gjentakelse av oppgaven og en positiv erfaring hos hunden (forsterking) som gjør at forståelse og læring vokser fram. Henger du fortsatt med? 😉


I naturlig hundetrening skal hund få lov til å være hund. I min forklaring, ikke få grave hull i blomsterbedet eller gå som en villmann på tur – klare, tydelige grenser skaper en trygghet for hunden. De vet hvor de har føreren sin, og vi vet hvor vi har hunden vår. Hunder skal få utløp for deres energi, noe jeg liker å gjøre gjennom både mentale og fysiske aktiviteter. De skal få gjøre de aktivitetene de liker best, de skal få bli utfordret på ting de ikke mestrer så godt – men oppleve å faktisk mestre det, og dermed utvikle mestringsfølelse og stolthet. Det er viktig! I naturlig hundetrening bruker en ulike typer belønninger, alt ettersom hva hunden ser på som et gode (veldig viktig – trener du med godbiter hunden ikke ser på som et gode er det ikke noen vits) og ut ifra situasjonen. Jeg bruker mest godbiter og sosiale belønninger, men også leker. Hvis vi driver med aktiviteter hvor hunden er indre motivert, trenger man ikke like mye tradisjonelle ytre belønninger. For eksempel, er vi ute på tur og hundene får løpe løs, kan jeg slippe Jett løs først. Når Bernhard oppfører seg rolig, blir han også sluppet, og får løpe etter Jett. Det er belønning nok for han, og han behøver ingen godbit eller leke for å belønne at han sitter rolig til jeg har gitt tegn om noe annet. Dette er altså en aktivitet som er «selvbelønnende» for hunden.


Det er mye fornufttig en kan skrive om naturlig hundetrening, men her er noen punkter:

1) Det er en vitenskapsbasert metode. Treningen legges opp etter hundens fysiske, kognitive og følelsesmessige forutsetninger. Vi bruker primært positiv forsterkning, dvs. at hunden belønnes for ønsket atferd. Straff i form av påført ubehag eller smerte brukes IKKE. Verktøy for å hindre uønsket atferd er for eksempel ignorering av atferden, time-out, holde tilbake belønning, avledning eller å fysisk stoppe hunden. En må se an hunden det gjelder og hvilken situasjon en er i.


2) Jeg legger opp treningen basert på art og rase, samt individets individuelle behov. Jeg observerer og forstår hundens behov.


3) Jeg er tålmodig, og har god tid i den daglige treningen med hunden min. Personlighet, utviklingstrinn og behov i ulike livsfaser vektlegges.


4) Jeg fokuserer på indre motivasjon og mestring! Den finner vi primært i hundens medfødte evner og interesser. Aktivitetene vi gjør blir da «selvbelønnende» for hunden. Hunden blir gjerne mer selvstendig og fornøyd ved å oppleve mestring og tro på seg selv. Jeg legger opp treningen med utfordringer med gradvis økende vanskelighetsgrad.


5) Hunden skal bli fysisk, mentalt og sosialt robust igjennom helhetlig trening. Det er ikke farlig at hunden opplever å bli både sliten, kald, våt eller engstelig, så lenge dette såkalte ubehaget veies opp med de gode opplevelsene som følger etterpå. Dermed blir hunden «herdet», og blir bedre til å mestre stress og utfordringer i fremtiden.


6) Jeg tror at hunden lærer best i den situasjonen kunnskapen skal brukes. For eksempel, husregler læres best i huset, og god oppførsel i byen læres best på bytur. Miljøtrening er for øvrig helt prima, både for unge og voksne hunder. Vi må ikke glemme og trene hunden vår selv om den blir voksen.


7) Balansert trening er alfa og omega. Jeg er bevisst på at hunden får det den trenger, gitt de forutsetninger den har. Noen eksempler på balanse er mellom aktivitet og hvile, mellom intensive og rolige aktiviteter, mellom tilknytning og selvstendighet, mellom fysisk og mental trening, mellom frihet og krav osv.


8) Trening som utvikler selvkontroll og gode vaner, dvs. at hunden klarer å lytte til mine kommandoer selv om impulsene forteller den noe annet. Noe som for øvrig kan være en vrien oppgave å få til, men alt går an!


9) Kontakt, kommunikasjon og samarbeid mellom meg og hunden skal være godt! Hunder har en stor evne til å forstå oss, og vi må gjøre jobben ved å forstå den og dens signaler også. Hunden skal synes at jeg er oppfinnsom, leken og kul. Den skal virkelig HA LYST til å være rundt meg, samarbeide med meg og kommunisere med meg.


10) Innledningsvis fortalte jeg at hunder og friluftsliv er min store glede og passion i livet. Det er ikke bare mennesker, barn og voksne, som får bedre selvtillit og blir mer robuste mentalt og fysisk av å være i skogen. Naturen er variert, den gir frihet, er interessant og krevende for hunden vår. Naturen er et sted vi kan oppleve glede, mestring og god selvtillit sammen med hunden vår, ved å gi den ulike utfordringer den gjør på strak labb, enten på egen hånd eller sammen med deg.


Dette gjør hverdagen og livet til hundene og oss helt super! Det er det jeg alltid ønsker. Jeg pleier å si at det hjelper ikke å ha et pent ytre, om du er helt tullerusk i hjernebarken. 😉 Med det mener jeg at det hjelper ikke at hunden din ser fin ut på bilder eller i utstillingsringen, om den mentale biten eller hvordan hunden oppfører seg i hverdagen ikke er godt. Det er tross alt flest hverdager i året, ikke utstillings- eller konkurransedager.